Jesteś tutaj Strona G?ówna

Nasza Tradycja

SENS MIEDZY OKLADKAMI

Na stole le?y pami?tnik z po?ó?k?ymi od czasu kartkami. Wprawne oko dostrze?e, ?e oprawiony jest w ludzk? skór?. Piek?o obozu w Buchenwaldzie odcisn??o si? na ka?dym z wpisów. Nie wszyscy mieli szcz??cie. Bronis?aw Grzeszczuk nale?a? do wybra?ców, bo ocali?a go krótka notka w jednej z rubryk: introligator.
Więcej…

M?ody mistrz nadal wierzy w tradycj?

Rodzina Grzeszczuków z Opola ponad pi??dziesi?t lat para si? introligatorstwem. Ro?nie ju? dwóch prawnuków, z których na pewno jeden przejmie rodzinny biznes

Dzi? na zapleczu pracowni stoi olbrzymia maszyna, datowana na lata trzydzieste. Dla 36-letniego Dariusza, wnuka Bronis?awa, który pierwszy zosta? introligatorem w rodzinie, nie stanowi ona ?adnej tajemnicy. Codziennie porusza jej wielkim ko?em zamachowym, które tnie kilkadziesi?t kartek naraz.
Więcej…

Paleta Kolorów

Zapraszamy do zapoznania si? z dost?pn? palet? i rodzajami materia?ów

Kolorystyka jest jedynie przybli?on? reprezentacj? rzeczywistych barw materia?ów wyko?czeniowych. Dlatego te? w miar? mo?liwo?ci zapraszamy Pa?stwa do naszej pracowni w celu okre?lenia kolorystyki produktu ko?cowego.
Więcej…
 
 
 
 

Napisz do nas

WARSZTAT INTROLIGATORSKI  Dariusz Grzeszczuk

 

  • Adres: ul. Grunwaldzka 19 - 45-054 Opole - Polska
  • Telefon: (77) 454 25 47
  • Fax: (77) 454 25 47
  • Email: biuro@introligator.opole.pl

Did you know that your Internet Explorer 6 (IE6) is out of date?

This template is compatible with IE6, however your experience will be enhanced with a newer browser.

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below